Queenstown, by på Tasmanien; 1975 indb. (2011). Byen opstod i slutningen af 1800-t. i forbindelse med fund af kobber i området. I 1900 var befolkningstallet over 5000. Udsmeltning af kobbermalm har påført det omgivende landskab, oprindelig tempereret regnskov, betydelige skader i form af skovrydning, erosion og svovlforurening. Smelteværket blev lukket i 1969, og minen i 1995, men genopretning af miljøet har pga. ødelæggelsernes omfang lange udsigter. I dag er turisme et vigtigt erhverv.