Protesilaos, i græsk mytologi lederen af de thebanske soldater i toget mod Troja. Han var i Den Trojanske Krig den første, der sprang i land og blev dræbt af Hektor. Ifølge sentimentaliserende hellenistisk digtning skete det, fordi han fulgte et orakelsvar og ofrede sig selv ved at gå først i land; hans sørgende enke, Laodameia, fik lov at gense sin døde mand i tre timer, hvorefter hun begik selvmord for at forenes med ham i Hades.