Pressens årbog, dansk årbog for forskning i og debat om presseforhold, udgivet af Dansk Pressehistorisk Selskab 1963-91. Oprindelig hed den Pressehistoriske Afhandlinger og 1966-71 Pressehistorisk årbog. Mens årbogen de første år især beskæftigede sig med den trykte presses forhold, blev emnekredsen efterhånden udvidet til at omfatte massemedierne som helhed. Fra 1981 var årbogen en fællesnordisk udgivelse.