Praktiserende Arkitekters Råd, forkortet PAR, se Danske Arkitektvirksomheder.