Poul von Klingenberg, 18.10.1615-1690, dansk købmand og generalpostmester. Klingenberg var født i Hamburg, men flyttede til Danmark, hvor han blev en af kronens store kreditorer. For sine fordringer modtog han af kongen adskillige godser, som han supplerede med egne køb. Som generalpostmester 1653-85 effektiviserede han postvæsenet. Klingenberg var flere gange udsendt som dansk gesandt, bl.a. ved fredsslutningen i Breda 1667; han blev adlet i 1669. Efter Den Skånske Krig 1675-79 gennemgik en kommission Klingenbergs regnskaber, og som følge heraf mistede han det meste af sin ejendom.