Poul Vendelbo Løvenørn, 5.4.1686-27.2.1740, dansk officer og diplomat. Løvenørn gik i 1707 i russisk tjeneste som officer og kæmpede bl.a. i Slaget ved Poltava 1709. Han optoges i den danske adel i 1711, gik i 1712 i dansk tjeneste og deltog i Store Nordiske Krig både på slagmarken og på diplomatiske missioner. Frederik 4. ønskede imidlertid at holde ham på afstand og gjorde ham i 1721 til gesandt i Berlin, derpå i 1725 til stiftamtmand i Århus, men efter Christian 6.s tronbestigelse i 1730 fik Løvenørn høje poster i militærets administrative ledelse. Her fik han gennemført en række reformer; indførelsen af landmilitsen med stavnsbåndet i 1733 skete således efter pres fra ham og imod ønskerne hos medlemmerne af Gehejmekonseilet.