Politiets Efterretningstjeneste, PET, afdeling under rigspolitichefen, der har til opgave at overvåge, forebygge og modvirke handlinger, som må antages at udgøre en fare for Danmarks selvstændighed og sikkerhed og lovlige samfundsorden; især drejer det sig om forbrydelser efter Straffeloven kap. 12 og 13, herunder angreb på statsforfatningen, terrorisme, spredning af masseødelæggelsesvåben, ekstremisme og spionage, som tjenesten gennem bl.a. efterforskning og overvågning skal modvirke.

Faktaboks

Også kendt som

PET

PET foretager herudover bl.a. vurderinger og risikoanalyser af potentielle trusler, er sikkerhedsrådgiver for regeringen, en række offentlige myndigheder og private virksomheder, og har ansvaret for beskyttelse af Kongehusets medlemmer og regeringen mfl.

Pga. PET's særlige opgaver refererer tjenestens chef direkte til justitsministeren (se Justitsministeriet). PET har hovedkontor i København og herudover en afdeling i Aarhus og kontaktpersoner i alle politikredsene. PET består af et ledelsessekretariat og seks afdelinger: Kontraterrorisme, kontraspionage/ekstremisme, sikkerhed og operationer, forebyggende sikkerhed og beredskab, administration og juridisk afdeling. Personalet – ca. 650 personer (2006) - består af politifolk, kontorpersonale, jurister og andre akademikere samt kommunikationsfolk, oversættere og teknikere.

I 2005-06 blev dele af det Nationale Efterforskningsstøttecenter (NEC) overført fra Rigspolitiets Politiafdeling til PET. Det drejer sig om dele af Rejseholdet, Aktionsstyrken, observationsopgaver mv., analyseenheden samt vidnebeskyttelsesprogrammet. Desuden blev PET's arbejdsområde udvidet med den alvorligste (internationale, grænseoverskridende, professionelle) organiserede kriminalitet, der begås under anvendelse af vold, trusler og våben i svært tilgængelige miljøer.

PET er gentagne gange blevet kritiseret offentligt, bl.a. for efterforskning og registrering af personer, der mistænkes for forbrydelser, der har et politisk formål. I 1964 blev der derfor nedsat et særligt udvalg, Wambergudvalget, som løbende foretager kontrol med PET's og Forsvarets Efterretningstjenestes registreringer og videregivelse af personoplysninger. Endvidere har Det Parlamentariske Kontroludvalg, som består af folketingsmedlemmer, der er pålagt tavshedspligt, siden 1988 udøvet kontrol med PET's og Forsvarets Efterretningstjenstes generelle virksomhed, men ikke med behandlingen af konkrete sager.

I 1998 nedsatte justitsministeren Udvalget vedrørende Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester, der skal overveje behovet for og udformningen af en lovgivning om PET samt undersøge spørgsmålet om, hvordan den enkelte borger kan gives adgang til efterretningstjenesternes registre i en nærmere bestemt historisk periode. I 1999 nedsatte justitsministeren endvidere en kommission til undersøgelse af PET. Kommissionen, der består af såvel jurister som historikere, har til opgave at undersøge PET's konkrete og generelle virksomhed i perioden efter 1945 samt PET's overholdelse af regler og retningslinjer siden 1968.

PET's hjemmeside

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig