Plantedirektoratet, direktorat 1990-2011 under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Direktoratet udførte både administrations- og kontrolopgaver vedrørende vegetabilske jordbrugsprodukter såsom frø- og sædekorn, foder, gødning, frugt, grønt og forstligt formeringsmateriale. Det blev 2011 lagt ind under NaturErhvervstyrelsen.