Petersakterne er en række apokryfe overleveringer (se apokryfer) om apostlen Peters gerninger. De er formentlig nedskrevet sidst i 100-tallet, og ca. to tredjedele er bevaret. Der findes en udførlig beretning om en konkurrence i Rom mellem Peter og troldmanden Simon Mager. En anden del gælder Peters martyrium, hvor han blev korsfæstet med hovedet nedad efter et opgivet flugtforsøg (jf. quo vadis, Domine). Denne del har også verseret som selvstændigt skrift.