Peter og Pauls fest er i den romerskkatolske helgenkalender festdagen (29/6) for apostlene Peter og Paulus som grundlæggere af kirken i Rom, hvor de begge led martyrdøden og efter traditionen ligger begravet.