Peter Frederik Rist, 1844-1926, dansk officer og forfatter. Han deltog som frivillig officersaspirant i Krigen 1864 og gjorde hele tilbagetoget fra Dybbøl med, en erfaring, der bestemte hans litterære og historiske forfatterskab. Det gælder ikke mindst romanen En Rekrut fra fire og treds (1889), en realistisk detailskildring af mandskabs og befalingsmænds lidelser i felten, farvet af national idealistisk holdning. Den fulgtes af to samlinger fortællinger, Soldater (1890) og Efter Dybbøl (1892). Blandt andre krigshistoriske værker er romanen om krigen i 1658, Lasse Månsson fra Skaane (1903). Rist udnævntes til oberst ved sin afgang 1904.