Per Krarup, 6.1.1906-26.9.1977, dansk skolemand og filolog; søn af Alfred Krarup. Per Krarup blev cand.mag. i klassisk filologi i 1929 og virkede herefter som gymnasie- og universitetslærer frem til 1949, da han blev rektor for Østre Borgerdydskole. Denne stilling bestred han frem til 1958, da han udnævntes til direktør for Det Danske Institut i Rom. Her blev han den ledende kraft bag opbygningen af instituttets nye hus i Via Omero, og han fortsatte som direktør frem til 1973. Krarup har efterladt sig et omfattende videnskabeligt og bredere formidlende forfatterskab, bl.a. disputatsen Rector rei publicae (1956) om Ciceros skrift De re publica og Romersk politik i oldtiden (1971).