Peder Sunnanväder, egl. Peder Jakobsson, død 1527, svensk gejstlig og politiker. Sunnanväder var kansler for rigsforstanderen Svante Sture fra 1506 og senere også for Sten Sture d.y., og som de var han modstander af Christian 2. Den danske konge fik ham omkring 1520 jaget ud af Sverige og bandlyst af paven. Da Gustav Vasa blev svensk konge i 1523, vendte Sunnanväder hjem og blev biskop i Västerås; samme år blev han dog afsat af kongen, som nærede mistillid til Sturernes gamle allierede. Sunnanväder satte sig i spidsen for et oprør i Dalarna, men blev fanget og henrettet.