Peblingesøen, (1615 Peblingsøe, af ældre da. pebling; anledningen til navnet er uvis), sø i København, som blev dannet i middelalderen ved opstemning til sikring af vandstanden i voldgravene.