Paul Fischer, Paul Henning Fischer, 24.3.1919-26.9.2013, dansk jurist og diplomat. Paul Fischer arbejdede 1944-46 i gesandtskabet i Stockholm. Han blev dr.jur. i 1957 med disputatsen Det europæiske kul- og stålfællesskab — Folkeretlige studier over internationalt samarbejde og var direktør for Udenrigsministeriet 1961-71 i en periode, hvor opmærksomheden rettedes mod ulandsbistand og markedspolitik, hvorved ministeriets opgaver voksede. I 1971 blev han ambassadør i Paris, og 1980-89 var han ambassadør i Bonn. 1991-2010 var han ordensskatmester og kammerherre. Endvidere har han været tilknyttet Den Internationale Domstol i Haag.