Pasargadae, oldtidsby ca. 90 km NØ for Shiraz i Iran. Pasargadae grundlagdes i 550'erne f.Kr. af Kyros 2. den Store som hovedstad i Perserriget og lå i provinsen Fars nord for det senere Persepolis. Der er bevaret ruiner af et paladsanlæg med søjlehaller og porttårne i lighed med det senere Persepolis. Byen gennemstrømmedes af floden Kur, på hvis østside audienshallen og residenspaladset lå. Inden for det muromkransede område fandtes Kyros' mausoleum, en kubisk bygning med saddeltag på en aftrappet sokkel. Ruinerne i Pasargadae er i en dårlig forfatning, og tydningen af dem er mangelfuld.