Palæologus, byzantinsk kejser- og adelsslægt, se Palaiologos.