Palaiologos, byzantinsk adels- og kejserslægt. Slægten, der første gang omtales i 1000-t., tilhørte den byzantinske højadel og knyttede ægteskabsforbindelser med kejserslægterne Dukas, Komnenos og Angelos. Slægten kom på tronen i 1259 med Michael 8. Palaiologos, der først var medkejser, men gjorde sig til enekejser efter byzantinernes generobring af Konstantinopel i 1261. Slægten besatte kejserposten indtil Det Byzantinske Riges fald i 1453; det var ligeledes en Palaiologos, der blev den sidste græske fyrste i Sydgrækenland, da man måtte give op over for tyrkerne i 1460. En niece af den sidste kejser, Konstantin 11., blev gift med storfyrst Ivan 3. af Moskva og lagde dermed grunden til Moskvas, senere Ruslands krav på at være Det Byzantinske Riges legitime arvtager. Palaiologos-slægtens våbenmærke er fra 1200-t. en dobbelthovedet ørn. Den blev Det Byzantinske Riges mærke og er siden overtaget af bl.a. Rusland.