Paavo Berglund, 1929-2012, finsk dirigent, hvis virksomhed som chef for Det Finske Radiosymfoniorkester 1966-72 gjorde ham kendt uden for landets grænser, hvor især det øvrige Norden og England blev hans virkefelt. Han har gjort en betydelig indsats for at udbrede kendskabet til Jean Sibelius og Carl Nielsen gennem kritiske partiturrevisioner og talrige grammofonindspilninger, bl.a. med Det Kongelige Kapel, hvis chefdirigent han var 1993-96.