P/R-forhold, produktions/respirations-forhold, et økosystems samlede primærproduktion i forhold til den samlede respiration. I de få økosystemer, hvor alt det producerede organiske stof bruges som næring, der hvor det er produceret, er P/R-forholdet 1. Som regel er forholdet større eller mindre end 1. Sådanne systemer kaldes hhv. autotroft og heterotroft dominerede.