P.O. Pedersen, Poul Overdrup Pedersen, 1910-1994, dansk tandlæge, der var professor i almen tandlægevidenskab ved Tandlægehøjskolen i København 1949-79 og skolens rektor 1955-70. Pedersen var især kendt for sine undersøgelser af grønlændernes tandforhold i 1930'erne; resultaterne heraf blev offentliggjort i disputatsen The East Greenland Eskimo Dentition (1949).