Oxenstierna, svensk adelig slægt; navnet stammer fra skjoldmærket. Slægten kan føres tilbage til Torsten Vigolfsson, der levede først i 1300-t. Fra slutningen af 1300-t. til begyndelsen af 1700-t. hørte den permanent til de mægtigste. Kulminationen blev nået med de fem sønner af rigsråd Gabriel Cristersson Oxenstierna (friherre 1561, d. 1585), disses sønner, bl.a. rigskansler Axel Gustavsson Oxenstierna, og kanslerens sønner Erik Axelsson Oxenstierna og Johan Axelsson Oxenstierna samt deres grandfætter Bengt Gabrielsson Oxenstierna. I løbet af 1600-t. stiftede tre af disse mænd grevelige grene af slægten, hvoraf en endnu lever.