Erik Axelsson Oxenstierna, 1624-1656, svensk greve og minister, søn af Axel Gustavsson Oxenstierna, bror til Johan Oxenstierna. Erik Oxenstierna fik som ganske ung meget høje poster i forvaltningen og efterfulgte 1654 sin far som kansler. I sin korte embedstid stod han Karl 10. Gustav nær og støttede hans krigspolitik i rigsrådet og ved dygtigt diplomati; vigtigst blev Elbingtraktaten med Nederlandene 1656, som banede vejen for Sveriges heldige krig mod Danmark 1657-58.