Otto af Nordheim, ca. 1049-1083, hertug af Bayern fra 1061. Otto støttede Henrik 4. i kampen mod bl.a. slaverne, men blev i 1070 frataget sit hertugdømme pga. antagelig falske anklager for forræderi. Herefter ledede han flere oprør i Sachsen mod Henrik og støttede valget af en modkonge, hvor han selv var på tale som kandidat.