Otte Stigsen, d. tidligst 1567, dansk lensmand og admiral af Hvideslægten. Otte Stigsen ledede i 1525 et bondeoprør i Skåne til fordel for Christian 2., som han igen støttede under Grevens Fejde 1534-36. Efter udsoning med Christian 3. deltog han i bekæmpelsen af sørøvere i Nordsøen og blev lensmand på Island. I begyndelsen af Den Nordiske Syvårskrig blev han taget til fange i søslaget ved Bornholm 1563 og døde formentlig i fangenskab.