Otte Nielsen Rosenkrantz, ca. 1395-1477, dansk hofmester. Rosenkrantz giftede sig til Hvideslægtens gård Bjørnholm på Djursland og øgede stadig slægtens godser. Han støttede 1438-39 oprøret mod Erik 7. af Pommern. Christoffer 3. af Bayern gav ham Kalø Slotslen og i 1445 hofmesterembedet. Efter kongens død 1448 virkede Rosenkrantz for valget af Christian 1. og støttede hans norske tronkrav og erobringen af Gotland. Da forhandlingerne med Sverige i Avaskär brast i 1451, støttede han krigen mod Karl 8. Knutsson. Men året efter fratrådte han som hofmester, da der atter blev behov for forhandlinger med Sverige; han bevarede dog sin politiske indflydelse langt op i 1460'erne.