Otte Krabbe, 1.1.1641-13.7.1719, dansk amtmand og gehejmeråd. Han var som ung tilknyttet Frederik 3.s hof. Efter Christian 5.s tronbestigelse 1670 blev Krabbe amtmand på Sjælland og engagerede sig både her og som storgodsejer i landbosager, bl.a. som tilhænger af vornedskabets ophævelse. Under kongens fravær deltog Krabbe flere gange i regeringsledelsen, indtil han i 1717 nedlagde alle sine embeder.