Orval Eugene Faubus, 7.1.1910-14.12.1994, amerikansk politiker, guvernør i Arkansas 1955-67. Faubus modsatte sig ophævelsen af raceadskillelsen i Syden og udkommanderede i september 1957 Nationalgarden for at hindre sorte elever i at få adgang til Little Rock Central High School. En forbundsdomstol pålagde Faubus at tilbagekalde Nationalgarden, og den efterfølgende uro tvang præsident Eisenhower til at indsætte forbundstropper, for at de sortes adgang kunne sikres.