Oosterschelde, ca. 50 km lang og op til 10 km bred fjord i SV-Holland. Farvandet har bevaret sin natur og sine rekreative og erhvervsmæssige funktioner, fx kystfiskeri og østersproduktion. Det ligger beskyttet bag et af Deltaplanens største kystsikringsanlæg, en stormflodsbarriere, som er forsynet med 62 store sluseporte og tillader op til 9/10 af tidevandet fra Nordsøen at passere.