Olympic Dam, mine i den nordlige del af South Australia, hvor en af verdens største malmforekomster brydes. Malmen indeholder 2,1% kobber foruden guld, sølv og uran. Hovedparten af forekomsterne ligger under et 350 m tykt sandstenslag. Malmen brydes fra et over 100 km langt, underjordisk vejnet. Reserverne blev opdaget i 1975, og produktionen indledtes 1988; i 1998 udvidedes den til det dobbelte. Minen er en af Australiens største. Projektet har ført til voldsomme protester fra lokale aboriginere, landmænd, miljøorganisationer og fredsbevægelser, idet det lægger beslag på sparsomme vandresurser, truer med grundvandsforurening og spredning af evt. radioaktivt støv, ligesom det måske vil forsyne kernevåbenproducenter med uran.