Olgerdiget, ca. 15 km langt forsvarsanlæg fra yngre romersk jernalder ved Tinglev i Sønderjylland. Olgerdiget bestod af en bred grav med en lav vold på østsiden og mod vest en flere gange fornyet palisade, der var dannet af tætstillede egestammer. Anlægget, hvori indgik datidige søer og vådområder, er årringsdateret til 219 og 278 e.Kr. og tolkes som en grænsevold mellem to stammer, sandsynligvis angler og jyder.