Ole Løvig Simonsen, f. 31.1.1935, dansk politiker. Ole Løvig Simonsen blev færdiguddannet som lærer i 1958, var ungdomsskoleinspektør 1964-81 og samtidig aktiv i lokalpolitik for Socialdemokratiet. Han var MF 1981-87 og igen 1990-2001. 1993-94 var Ole Løvig Simonsen formand for den socialdemokratiske folketingsgruppe; 1994-98 var han boligminister i Poul Nyrup Rasmussens anden regering. I 2001 genopstillede han ikke.