Ole Due var dansk jurist. Han blev cand.jur. i 1955, og efter 23 års karriere i Justitsministeriet var han dommer ved EF-Domstolen (nu EU-Domstolen) i Luxembourg i 1979-94, de sidste seks år som retspræsident. Fra 1994 var Ole Due bl.a. professor i EU-ret ved Københavns Universitet og formand for bestyrelsen i DUPI (Dansk Udenrigspolitisk Institut).