Ole Berendt Suhr, 1762-1815, dansk erhvervsmand. Suhr blev 1782 kompagnon i sin fars, J.P. Suhrs (1712-85), handelsfirma. I den florissante handelsperiode fra sidste halvdel af 1700-t. opbyggede han en stor og vidtforgrenet forretning, der omfattede engroshandel med kul og produkter fra Østersøområdet, fx tjære, hør og hamp, samt finansierings- og rederivirksomhed. Firmaet ramtes hårdt af krigsudbruddet i 1807, men overlevede takket være dets mangesidighed.