Ole Andkjær Olsen, f. 1948, dansk litterat, mag.art. i sammenlignende litteratur; g.m. Lise Busk-Jensen. Ole Andkjær Olsen har forsket i psykoanalysens teori, historie og anvendelse og udgivet bl.a. Freuds psykoanalyse (1981, s.m. Simo Køppe (f. 1951)), disputatsen Ødipus-komplekset (1988) og Psykoanalysen efter Freud, 1-2 (1995, s.m. Simo Køppe) samt redigeret Psykodynamisk leksikon (2002). Han har været redaktør af det psykologiske tidsskrift Psyke & Logos, og har desuden ydet en stor indsats gennem udgivelsen af en lang række af Freuds skrifter på dansk.