Oceanien (Forhistorie og historie - Kolonitid), Oceaniens placering i forhold til verdens økonomiske og politiske centre var en væsentlig årsag til, at en direkte kolonisering fandt sted så relativt sent. I New Zealand blev kolonistyret officielt indført 1840, men i Ny Hebriderne (nuv. Vanuatu) først i 1906. Spanien, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Japan, USA, Chile, New Zealand og Australien har alle haft kolonial kontrol med områder i regionen, de to sidste som stedfortrædere eller afløsere for den britiske kolonimagt. De fleste steder var kolonitiden præget af kontrol og styring og indebar kun minimal økonomisk udvikling eller uddannelse af den lokale befolkning. Nogle steder, fx Fiji, Ny Kaledonien, Nauru og Ocean Island, hvor kolonimagten kunne udnytte særlige resurser ved mine- eller plantagedrift, fik den bastante naturødelæggelse eller tilførsel af fremmed arbejdskraft skæbnesvangre følger for samfundene.