O.C. Mohr, Otto Carl Mohr, 1883-1970, dansk diplomat. Efter en normal karriere i udenrigstjenesten blev Mohr i 1931 chef for den økonomisk-politiske afdeling, der under krisen fik stærkt øgede arbejdsopgaver. I 1936 blev han Udenrigsministeriets direktør. Ved Erik Scavenius' tiltræden som udenrigsminister reduceredes Mohrs indflydelse. Han blev i 1941 gesandt i Berlin og forestod i de sidste år af 2. Verdenskrig et stort hjælpearbejde over for danske koncentrationslejrfanger. Efter krigen var Mohr gesandt i Rom og Madrid.