Nytorv, plads i København, anlagt i 1606 af Christian 4. syd for byens rådhus på Gammeltorv. Nytorv afløste Gammeltorv som rettersted, og midt på torvet rejstes et skafot, fra 1736 opmuret som en ottekantet forhøjning med byens kag, den skampæl, hvor lovovertrædere indtil 1780 fik pisk; den sidste dødsdom her eksekveredes 1758. Pladsen blev 1610-1910 brugt som kødtorv samt til anden torvehandel. Rådhuset ødelagdes ved brandene i 1728 og 1795 (se Københavns rådhuse) og blev derefter nedrevet, så Gammeltorv og Nytorv dannede én plads. Alle bygninger på Nytorv er opført efter 1795, de fleste i klassicistisk stil; pladsen domineres af C.F. Hansens Råd- og Domhus fra 1815. Kierkegaard fødtes 1813 i daværende Nytorv 27. Ved torvets regulering i 1992 blev Christian 4.s rådhus atter markeret i brolægningen, og fundamentet for byens kag genskabt.