Norsjø, langstrakt sø NV for Skien i Sydnorge; 59 km2. Søen afvandes af den sejlbare Skienselva mod Skagerrak, og mod vest er der via Telemarkskanalen forbindelse helt til søen Bandak. Det store system af vandveje har nu kun turistmæssig betydning.