Norges Bank, Norges centralbank, oprettet i 1816 efter opløsningen af unionen med Danmark; Norges union med Sverige førte ikke til en sammensmeltning af de to landes pengevæsen, men begge lande deltog ligesom Danmark i Den Skandinaviske Møntunion indtil 1914. Som følge af usædvanlig omfattende politisk regulering af norske pengeinstitutter og finansielle markeder i de første årtier efter 2. Verdenskrig forblev Norges Banks selvstændighed begrænset indtil 1980'erne. Norge deltog 1972-78 i EMS som associeret medlem, men har siden haft en individuelt styret valutakurs, der har været vanskelig at fastholde som følge af stærke svingninger i olieprisen, en omfattende og langvarig krise i det private banksystem i slutningen af 1980'erne og tilbagevendende episoder med overophedning af norsk økonomi.