Den Skandinaviske Møntunion, møntunion, der blev indgået 1873 mellem Danmark og Sverige; Norge tilsluttede sig i 1875. Unionen var baseret på guldmøntfod; landene gik over til at benytte kroner og ører, og 10- og 20-kroner af guld blev hovedmønter. 1- og 2-kroner var af sølv, 10- og 25-ører af mindre lødigt sølv (billon), mens 1-, 2- og 5-ører var af møntbronze. De tre skandinaviske landes mønter var ensartede af størrelse, vægt og lødighed, men med nationalt betingede motiver, og de kunne frit anvendes i alle tre lande. Unionen omfattede en overgang også pengesedler. Seddelindløseligheden ophævedes 1914, mens unionen for mønternes vedkommende først ophævedes 1924. Se møntunion.