Nordhavn, havneanlæg, anlagt efter 1918 ved opfyldning i Svanemøllebugten nord for Frihavnen i København. Ud over lystbådehavn, skudehavn og andre bassiner rummer Nordhavnen, som stadig udvides, færgelejer, containerterminal samt arealer til oplag og industri.