Nivå Bugt, lavvandet bugt med fredede strandenge, rørskov og lergrave, 13 km sydvest for Helsingør. I den nordlige del anlagdes i 1980’erne en marina og en strandpark med kunstig badestrand. I den sydlige del, nær Nivås udløb i Øresund, findes en mole, som blev anvendt ved udskibning af sten fra Nivås teglværker. Den er velegnet til observation af trækkende rovfugle over rørskoven og rastende ænder og svaner ude på fladvandet.