Nitzschia, slægt af kiselalger med ca. 600 bundlevende arter i fersk- og saltvand. Cellerne er ofte lancetformede og har kanalrafe (rørformet skalstruktur, der tjener til bevægelse af cellen). Visse arter, fx Nitzschia palea, er karakteristiske for forurenet vand.