Nikolaj Nekrasov, 1821-1878, russisk forfatter. Som redaktør af tidsskrifterne Den Samtidige og Fædrelandets Annaler var Nekrasov en magtfuld opinionsdanner. Sammen med V. Belinskij stillede han sig i spidsen for "den naturlige skole" i Rusland, en litteratur, som tog parti for samfundets svage og undertrykte. I Nekrasovs kunst kom dette ideal mesterligt til udtryk. Blandt hans hovedværker er de episke digte Kong Frost med den røde næse (1863), Russiske kvinder (1871-72) og det ufuldendte Hvem lever godt i Rusland? (1863-76). Nekrasovs vidtfavnende register, som spænder fra lyrisk følsomhed over hvas satire og grovkornet humor til høj patos, har været forbilledet for den folkelige russiske poesi helt frem til vor tid.