Niels F. Gram, Niels Frederik Gram, 9.12.1927-29.9.2001, dansk metallurg; søn af K. Gram. Han var fra 1952 ansat på metalraffinaderiet Paul Bergsøe & Søn, 1974-85 som underdirektør. Hans store viden om tin, bly, kobber og lejemetaller kom landets maskinindustri til gode. Han publicerede flittigt, bl.a. Bogen om bogtrykmetal (1955) og Bogen om loddetin (1966). Niels F. Gram var 1977-83 præsident for ATV.