Kai Gram, 1897-1961, dansk botaniker, fra 1938 professor ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Gram var en fremragende lærer og pædagog, og det er hans fortjeneste, at den botaniske afdeling på Landbohøjskolen udvikledes til en effektiv videnskabelig afdeling. Blandt hans videnskabelige bidrag er disputatsen Karplantevegetationen i Mouydir i Centralsahara (1933). Gram nåede pga. lærervirksomheden ikke at publicere mange af sine undersøgelser, men et utal af originale iagttagelser findes i værkerne Nytteplanter (1938) og Vilde Planter i Norden (1949-59, udg. s.m. Knud Jessen).