Niels, Hellig-Niels, d. 1180, dansk kongesøn, søn af Knud 5. Magnussen og en ukendt kvinde. Niels ejede gods ved Århus, men der vides næsten intet om hans liv. Folk bragte offergaver til hans grav, og lokale gejstlige erklærede ham for helgen, hvilket dog aldrig anerkendtes af pavestolen. En legendesamling om hans liv stammer fra 1300-t.