Newton Aycliffe, by i NØ-England; 26.000 indb. (2011). Den blev etableret i 1948 som en helt ny, planlagt by, en new town, 8 km nord for Darlington mhp. at skabe bedre boliger og tiltrække ny industri og dermed arbejdspladser til minearbejderne i County Durham, hvor minerne måtte lukke. Byen blev planlagt til 45.000 indb.