Neo-Sannyasin Movement, andet navn for Bhagwan-bevægelsen. Sannyasin er en klassisk hinduistisk betegnelse for den fuldt realiserede asket. Neo-Sanyassin er en person, der som discipel af Bhagwan Shree Rajneesh (1931-90) hævdes at opnå samme stade, men uden asketens anstrengelser.